about-me variable
Abbott invites you to their event

Diabetes & ramadan webinar 2022

Over dit webinar

Diabetes & ramadan

Voor mensen met diabetes die mee willen doen aan de ramadan, kan deze maand een bijzondere uitdaging zijn vooral als deze valt in een periode dat het lang licht is. Tijdens ramadan verandert er veel: het dag- en nachtritme, het aantal maaltijden, vochtinname, de hoeveelheid calorieën en koolhydraten en eventueel lichamelijke activiteit.

Als mensen met diabetes geen rekening houden met deze veranderingen is de kans groot dat ze ontregeld raken. Ondanks steeds betere voorlichting en mogelijkheden tot zelfcontrole bereiken we lang niet iedereen en hebben mensen met diabetes zo hun eigen ideeën over het al dan niet vasten. drs. Siham Bouchareb heeft hiernaar onderzoek gedaan.

Graag nodigen wij u uit voor een korte opfriscursus over vasten tijdens de ramadan. Tevens praten wij u bij  over resultaten van nieuw onderzoek.

Tijdens dit webinar is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen.

Programma

  • Introductie
  • Risico's
  • Literatuur en nieuwe inzichten
  • Wat wil de patiënt zelf
  • Behandeling en begeleiding

Presentatie zal gedaan worden door:

dr. Nel Duijvestijn

Internist n.p. en lid van de Stichting Jan van Ooijen

drs. Siham Bouchareb

Arts in opleiding tot onderzoeker en huisarts (AIOTO) in het Amsterdam UMC, locatie VUmc

Sameh Gabriël

Werkzaam bij FitFood Diëtistenpraktijk als diëtist en leefstijlcoach


Deze sessie is alleen bestemd voor zorgprofessionals (huisartsen, internisten, diabetes verpleegkundigen (specialisten), praktijkondersteuners, diëtisten, leefstijlcoaches, apothekers en apothekersassistentes). Er wordt voor deze educatieve sessie accreditatie aangevraagd bij de NIV, ABC1, NVvPO, V&VN en kwaliteitsregister verpleegkundig specialisten, KNMP, ADAP en KABIZ.


Dit webinar is mede mogelijk gemaakt met toestemming van de

Nederlandse Diabetes Federatie

Jan van Ooijenstichtingen maatschappelijk partner van de NDF ramadan toolbox.Abbott is betrokken bij de organisatie en is sponsor van dit webinar.


AANMELDING

Om u aan te melden voor het programma verzoeken wij u zich te registreren voor dit webinar, en toestemming te verlenen voor het verwerken van uw persoonsgegevens om uw deelname te registeren.


ADC-36113 v2.0 02/22

Gepresenteerd door

  • Team member
    T
    Abbott's Diabetes Care divisie Abbott B.V.

Abbott

Life to the fullest

Bij Abbott vinden we dat mensen met diabetes de vrijheid moeten hebben om een energiek en actief leven te leiden. Onze meetsystemen helpen daarbij. Abbott staat voor eenvoudig te gebruiken producten die nauwkeurige meetresultaten geven zodat de gebruikers ervan betere beslissingen kunnen nemen.