about-me variable
Abbott nodigt je uit voor zijn webinar

Behandelaren | Educatie over FreeStyle Libre (121)

Over dit webinar

EDUCATIE VOOR BEHANDELAREN

Dit webinar vervangt de FreeStyle Libre educatie avond voor zorgprofessionals. Tijdens deze sessie krijgt u praktische instructies en informatie over het systeem. Uiteraard is er ook alle gelegenheid voor het stellen van vragen. De educatieavonden zijn alleen bestemd voor zorgprofessionals (huisartsen, kinderartsen, diabetes verpleegkundigen, POH-ers). Er wordt voor deze educatieve sessie geen accreditatie aangevraagd.

HET PROGRAMMA

  • Welkom
  • Technische instructie
  • Vraag & antwoord

AANMELDING

Om u aan te melden voor het programma verzoeken wij u zich te registreren voor dit webinar, en toestemming te verlenen voor (1) het verwerken van uw persoonsgegevens om uw deelname te registeren, (2) om u uit te nodigen voor een van de bijeenkomsten, (3) voor het toesturen van eventuele herinneringsmail voorafgaand aan de datum van uw keuze en/ of achteraf een verslag of een overzicht van veelgestelde vragen, (4) voor verificatie van uw registratie ter plaatse (bv. door middel van een QR code), en (5) indien u het evenement heeft moeten missen, voor het laten toesturen van informatie over toekomstige sessies. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk verwerkt overeenkomstig ons privacybeleid


Gepresenteerd door

  • Team member
    T
    Gilvano Torres Data Management Specialist @ Abbott Diabetes Care

Abbott

Life to the fullest

Bij Abbott vinden we dat mensen met diabetes de vrijheid moeten hebben om een energiek en actief leven te leiden. Onze meetsystemen helpen daarbij. Abbott staat voor eenvoudig te gebruiken producten die nauwkeurige meetresultaten geven zodat de gebruikers ervan betere beslissingen kunnen nemen.