about-me variable
Abbott invites you to their event

FreeStyle Libre Webinar “Diabetes - stress och oro” för patient

Om detta webinar

Många saker kan bidra till stress och oro, därför vill vi på Abbott med denna utbildning bistå med ökad kunskap avseende det Eko-system (LibreView, FreeStyle LibreLink, LibreLinkUp) som omger FreeStyle Libre och hur man nyttjar tekniken på ett sådant sätt som minimerar stressen i vardagen.


Gästföreläsaren Liselott Adsjö, är KBT terapeut och arbetar inom områden som anhörig medberoende, relationer, stress, oro, ångest, nedstämdhet, fobier, tvång, sorg och kris. Liselott är en uppskattad föreläsare och vi önskar att föreläsningen skapar möjlighet för nya insikter om hur stress och oro fungerar och även ge en viss överlämning av verktyg för hantering av just stress och oro (utifrån ACT, Acceptance and Commitment Therapy, en av de nyare terapiformerna och som ingår i det som kallas ”tredje vågens KBT”, en vidareutveckling av KBT.


Gästföreläsaren Johanna Ericson är en diabetessköterska som jobbar på Citydiabetes i Stockholm som är en specialistmottagning i medicin för diabetes och högt blodtryck. Där utreder och behandlar de både typ 1 och typ 2 diabetes. Johanna har flera års erfarenhet inom diabetes och har jobbat både på vårdcentral och på endokrinmottagning på sjukhus med diabetes.


© 2021 Abbott. FreeStyle, Libre, och relaterade varumärken tillhör Abbott. Övriga varumärken tillhör respektive ägare. ADC-45031 v1.0 09/21

Värdskap av

  • Team member
    T
    Henrik Rautiainen Abbott

Abbott

Abbott utvecklar kontinuerligt nya och innovativa produkter för att minska obehag och besvär vid glukosövervakning. Abbott utvecklar och tillverkar flera ledande glukosövervakningssystem och teststickor för användning både i hemmet och på sjukhus.