Abbott Laboratories invites you to their event

FreeStyle Libre 2, automatický přenos dat - novinky

O události

Srdečně vás zveme na další vzdělávací webinář na téma: “FreeStyle Libre 2, automatický přenos dat - novinky”. Společně si projdeme novinky portfolia FreeStyle Libre: FreeStyle Libre 2 alarmy mobilní aplikaci LibreLink – automatický přenos dat, mobilní aplikaci LibreLinkUP a konektivitu chytrých inzulínových per. Naší snahou je, aby byl webinář pro vás informačně co nejvíce přínosný a praktický.

Na setkání s vámi se těší naši kolegové: Tereza Svobodová a Jiří Pavel

Aplikace FreeStyle LibreLink a Systém pro okamžité monitorování glukózy FreeStyle Libre 2 (Senzor) jsou zdravotnickými prostředky. Aplikace FreeStyle LibreLink se používá společně s kompatibilním senzorem Freestyle Libre 2 pro okamžité monitorování glukózy, je indikována pro měření hladiny glukózy v tkáňovém moku u osob s diabetem mellitus (ve věku od 4 let), včetně těhotných žen. Výstraha: Pacienti by se měli vždy nejdříve poradit se svým lékařem, než provedou jakoukoliv zdravotní interpretaci a úpravu léčby na základě informací z měření.

LibreView, který zahrnuje i mobilní aplikaci LibreLinkUp je zdravotnický prostředek určený pro použití jak pacienty a osobami, které o ně pečují, tak zdravotníky, aby pomáhal lidem s diabetem a jejich ošetřujícím zdravotníkům při kontrole, analýze a vyhodnocování historických údajů o měření glukózy za účelem podpory účinného managementu diabetu. Upozornění: Nastavte parametry přehledu ve spolupráci se svým lékařem.

Čtěte pečlivě uživatelskou příručku a informace o bezpečném používání.

ADC-83113 v1.0 10/23

Prezentuje

  • Team member
    JP T
    Jiří Pavel

  • Team member
    T
    Tereza Svobodová Senior District Sales Specialist @ Abbott Laboratories

Abbott Laboratories

Jsme Abbott a pomáháme vám žít naplno! Zaměřujeme se na návrh, vývoj a výrobu hned několika špičkových diagnostických systémů. Stejně tak se staráme o vaše srdce a pomáháme vyživovat vaše tělo. Také vám přinášíme informace, léky a průlomové objevy pro péči o vaše zdraví.