about-me variable
Capgemini Insights & Data invites you to their event

Varför är prediktiva analyser centrala för den nya ekonomistyrningen?

Om detta webinar

Varför är prediktiva analyser centrala för den nya ekonomistyrningen?

CFO och ekonomifunktionen har potential att ta en roll som är helt avgörande för företagens framgång och möjligheten att skapa värde – både internt och för aktieägarna. Idag finns dessutom bättre förutsättningar än någonsin. Vad hindrar er?

CFO och ekonomifunktionen – eller CFO Office om man så vill – har alltid varit inriktad på rapportering och uppföljning men de senaste åren har den regulatoriska rapporteringen krävt stora insatser vilket i många fall har minskat utrymmet för analys. Vi ser hur ekonomifunktionen behöver ta tillbaka sin roll att aktivt arbeta med verksamhetsstyrning och åter bli den relevanta partnern till en verksamhet som förändras i allt snabbare takt på grund av ändrade marknadsförutsättningar, ny teknik och digitaliseringens möjligheter.

På detta webinar kommer vi att fokusera på möjligheterna att förbättra den finansiella styrningen med hjälp av prediktiva analyser – som kan användas bland annat för forecast av cash flow, optimering av inköp eller kapitalbindning och effektivare konsolideringsprocesser

Värdskap av

 • Team member
  T
  Capgemini Insights & Data

 • Guest speaker
  G
  Kerstin Ollesson enior managementkonsult och ansvarig för CFO Office @ Capgemini Insight & Data /Advectas

 • Guest speaker
  G
  Victor Bäckman lead data scientist @ Capgemini Insight & Data / Advectas

 • Guest speaker
  G
  Andreas Hagberg senior managementkonsult och ansvarig för Advisory @ Capgemini Insight & Data / Advectas

Capgemini Insights & Data

.

CAPGEMINI INSIGHTS & DATA, THE NUMBER #1 PLAYER IN THE NORDICS WITHIN DATA, ANALYTICS AND AI!
2020 Advectas was acquired by Capgemini. Within our expert field, Insights & Data, we are today more than 1000 consultants serving the Nordic market.