about-me variable
Svensk Gastroenterologisk Förening bjuder in dig till ett webinar

Svenska Gastrodagarna: Fria föredrag i Endoskopi och Pankreas

Om detta webinar

Fria föredrag i Endoskopi och Pankreas

Moderatorer: Fredrik Swahn, Endoskopiutskottets ordförande SGF, Ann-Sofie Backman, Vetenskaplig sekreterare SGF

Introduktion: Ann-Sofie Backman

Presentationer

Post-colonoscopy Colorectal Cancer in Sweden 2003–2012: Survival, Tumor Characteristics, and Risk Factors, Anna Forsberg 8 min Frågestund: F Swahn / A Backman 4 min

Decision-making about participation in colorectal cancer screening in Sweden: autonomous, value-dependent but uninformed, Johanna Wangmar 8 min Frågestund: F Swahn /A Backman 4 min

Investigation of cancer/stroma crosstalk in pancreatic heterospecies heterospheroids under nutrient deprivation conditions, Rainer Heuchel 8 min Frågestund: F Swahn/ A Backman 4 min

Cardiovascular and lung involvement in patients with autoimmune pancreatitis, Miroslav Vujasinovic 8 min Frågestund: F Swahn/ A Backman 4 min

Avslutning Ann-Sofie Backman


Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till Gastrodagarna 2020 års sponsorer.