about-me variable
Svensk Gastroenterologisk Förening bjuder in dig till ett webinar

Svenska Gastrodagarna: Fria föredrag i Luminal gastroenterologi/funktion och nutrition

Om detta webinar

Fria föredrag i Luminal gastroenterologi/funktion och nutrition

Moderatorer: Charlotte Höög, Luminala utskottets ordförande SGF, Ann-Sofie Backman, Vetenskaplig sekreterare SGF

Introduktion: Ann-Sofie Backman

Presentationer

Gluten challenge in patients with irritable bowel syndrome, Joost Algera 8 min. Frågestund: C Höög/ A Backman 4 min

Ileorektal Anastomos (IRA) efter kolektomi för Ulcerös Kolit, en 10-årig prospektiv studie, John Berghog 8 min. Frågestund: C Höög/A Backman 4 min

Progression of disease extension in ulcerative colitis; a retrospective database study, Per Hellström 8 min. Frågestund: C Höög/ A Backman 4 min

Vuxna patienters upplevelser vid en koloskopiundersökning: en kvalitativ explorativ intervjustudie, Annica Rosvall, 8 min. Frågestund: C Höög/ A Backman 4 min

Avslutning Ann-Sofie Backman


Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till Gastrodagarna 2020 års sponsorer.