about-me variable
+anderen invites you to their event

Wijkbijeenkomst 's Gravenhout | Zonne-energie

Over dit webinar

Met energie aan de slag in ’s Gravenhout

De wijkverenigingen Bos- en Hof van ‘s Gravenhout en de gemeente Pijnacker hebben samen gekeken naar de behoeften uit de wijk rondom duurzaamheid. Daarom worden voor u een aantal themabijeenkomsten (webinars) georganiseerd. Het eerste webinar staat in het teken van zonne-energie.

Wilt u profiteren van zonne-energie? In dit webinar krijgt u meer informatie over mogelijkheden voor inwoners van ’s Gravenhout. Daarbij komen vragen aan de orde als: kan het op mijn eigen dak of garage? Kunnen de zonnepanelen ook geplaatst en benut worden op een dak van bijv. een bedrijf hier in de buurt? Kunnen we het gezamenlijk inkopen? Hoe kunnen we hierbij ontzorgt worden? Hoe komen we tot een slimme keuze? Wat houdt de duurzaamheidslening in van het rijk en de gemeente en welke subsidie-mogelijkheden zijn er? De lokale energiecoöperatie en de gemeente Pijnacker-Nootdorp verzorgen de presentatie en zijn daarnaast aanwezig om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 

Het programma

20:00 Welkom door vertegenwoordigers van beide wijkverenigingen

20:05 Introductie Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp

20:15 Kennisdeling door Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp

·      Zonnepanelen op eigen dak

·      Zonnepanelen op garage

·      Zonnepanelen op ander dak (in samenwerking Huis van Heron)

·      Zonnecollectoren

20:45 Duurzaamheidslening en subsidies door gemeente Pijnacker-Nootdorp

20:55 Afronding en doorkijk vervolgbijeenkomst

Gepresenteerd door

 • Guest speaker
  KD G
  Kees Debets Bewonersvereniging Bos van 's Gravenhout

 • Guest speaker
  EB G
  Erik Bulten gemeente Pijnacker-Nootdorp

 • Team member
  T+ T
  Team +Anderen +anderen

 • Guest speaker
  JS G
  Johan Schouten bewonersvereniging Hof van 's Gravenhout

 • Guest speaker
  RB G
  Ronald Berk Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp

 • Team member
  T
  Onno de Vries +anderen