ARCDATA PRAHA invites you to their event

Dlaždice v ArcGIS

O události

Dlaždice používáme v GIS jako základní techniku umožňující rychlejší načítání podkladových map a typickou ukázkou jejich využití je například ortofoto poskytované ČÚZK. Bez ohledu na to, zda se jedná o dlaždice mapové nebo vektorové, lze tuto techniku použít pro rastrová data nebo rozmanité druhy 3D dat.

Cílem webináře je popsat nejrozmanitější využití dlaždic v systému ArcGIS. Zaměříme se především na nástroje ArcGIS Pro, jejichž pomocí je možné dlaždice vytvářet a spravovat. Dále si představíme možnosti publikace dlaždic a způsoby jejich využití v koncových aplikacích.

Prezentuje

  • Team member
    T
    Matej Vrtich Podpora prodeje GIS Esri @ ARCDATA PRAHA, s.r.o.

ARCDATA PRAHA

S námi vidíte svět v souvislostech.