ARCDATA PRAHA invites you to their event

LIDAR a 3D vizualizace

O události

Stále častěji se setkáváme s dotazem na možnosti využití dat z leteckého laserového skenování, pro jejichž pojmenování se také používá anglický termín laserscanning nebo LIDAR (Light Detection And Ranging). Vysíláním a přijímáním laserového paprsku různě odraženého od skenovaných objektů získává lidarový sensor tzv. husté mračno bodů ve 3D souřadnicích, které reprezentují snímaný povrch. Obdobné mračno bodů (nejčastěji ve formátu .LAS) lze získat i uměle z fotogrammetrického zpracování optických snímků.

V software ArcGIS lze tato data vizualizovat, kombinovat s dalšími daty, klasifikovat, provádět na nich měření, převést je na rastr znázorňující povrch či terén nebo je využít k dalším analýzám.

Ve webináři si ukážeme možnosti práce s těmito daty v ArcGIS Pro, rozšíření o analýzy s využitím nadstavby 3D Analyst a také sdílení a využití ve webovém prostředí.

Prezentuje

  • Team member
    T
    Inka Tesařová Specialista na rastrový GIS @ ARCDATA PRAHA, s.r.o.

ARCDATA PRAHA

S námi vidíte svět v souvislostech.