about-me variable
Atlas Copco Power Technique Nordic invites you to their event

Mobila kompressorer i miljözoner - är du redo för framtiden?

About this event

Alla länder inom FN satte 2015 globala mål för mer hållbar utveckling. Det här var startskottet för ett intensivt miljöarbete och många länder införde snart skärpta regler. Inom bygg- och anläggningsbranschen har aktörer samlats och tagit fram en färdplan om hur man ska ställa om till att skapa samhällsbyggande utan klimatpåverkan.

Vad betyder de nya miljökraven för entreprenören och byggbranschen?

På 30 minuter ger vi snabb överblick om bland annat vad som är bra att tänka på vid en sån här typ av upphandling, hur eldrivna kompressorer skiljer sig mot diesel och var de passar bäst att användas. Så svarar vi förstås på frågor. Välkommen!

Hosted by

  • Team member
    T
    Jon-Andreas Ellefsen Sales manager Norway @ Atlas Copco Power Technique Nordic

  • Team member
    T
    Fredrik Ålund

Atlas Copco Power Technique Nordic

| Home of Industrial Ideas

Great ideas accelerate innovation.
Atlas Copco Power Technique transforms industrial ideas into leading technology in air, power and flow solutions. Our passionate employees, our expertise and our service offer, sustainable value to industries all over the world.