about-me variable
Baldinistudio d.o.o. invites you to their event

FRILO webinar - FRILO moduli i integracija s drugim softverima

About this event

Webinar će držati Wiktoria Rakowska i Manuel Walter, oboje FRILO inženjeri.

Sadržaj:

Prezentacija FRILO kompanije i softvera, dostupna sučelja (Wiktoria Rakowska) 5 min

FRILO demo za modul B5+ Armiranobetonski stup (Wiktoria Rakowska) 10 min

Prijenos opterećenja između FRILO B5+ i SCIA-e u FD+ (Temeljna stopa) 10 min

FD+ Isolated Foundation (Temeljna stopa) 10 min

Pitanja i odgovori

Hosted by

 • Team member
  BD T
  Baldinistudio D.O.O. Baldinistudio d.o.o.

 • Guest speaker
  MW G
  Manuel Walter FRILO

 • Guest speaker
  WR G
  Wiktoria Rakowska FRILO

 • Team member
  GB T
  Gianmarco Baldini

Baldinistudio d.o.o.

Upoznajte sa s najnovijim BIM rješenjima koja će vaše projekte podići na novu razinu.