about-me variable
Danidas Verdensbilledlegat 2020 inviterer dig til webinar

Informationswebinar Danidas Verdensbilledlegat 2019

Om dette webinar

Program for webinaret: 

 • Projektledelsen fortæller om baggrunden for Verdensbilledlegatet 
 • Tidligere legatmodtagere fortæller om filmproduktionen og deres udbytte af legatet 
 • Tidsplanen og rammerne for dette års legat bliver gennemgået, og der er mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål 
 • Temaet for årets Verdensbilledlegat offentliggøres 
 • Få svar på spørgsmål 

Det vil være en fordel at have set filmen "Arenaen" inden du deltager i informationsmødet. Filmen kan ses her: https://youtu.be/qYTJngCCdDI

Der er 100 pladser til dette webinar.

Arrangeres af

 • Guest speaker
  LN G
  Line Nylandsted Andersen

  Denmark

 • Team member
  T
  Carsten Dollerup

Danidas Verdensbilledlegat 2020

Legatet uddeles for første gang i 2002. Det gives til 10 hold à to studerende. De ti hold vil få hver et legat på 50.000 kroner, der skal dække alle rejse- og produktionsomkostninger - altså også lokal transport, tolk etc.