about-me variable
BuildSoft invites you to their event

Rapportering met Diamonds

Over dit webinar

We overlopen de verschillende rapporteringsmogelijkheden in Diamonds.

In Diamonds kan je 1 enkel rapport maken met informatie over geometrie, belastingen en resultaten, of je kunt een volledig aangepast rapport maken op basis van meerdere sub-rapporten. Elk van de deelrapporten kan zijn eigen selectie van elementen, gezichtspunt, inhoud en focus hebben.

Diamonds genereert automatisch een inhoudsopgave op basis van de titels van het rapport. Deze inhoudsopgave kan voor elk deelrapport afzonderlijk worden gemaakt of voor de geselecteerde deelrapporten samen. Aan de kop- en voettekst van de pagina kan je eenvoudig bedrijfsnaam, bedrijfslogo, aanmaakdatum, naam van het project, ... of een willekeurige tekst toevoegen.

Wat je zal leren

 • Basic reporting
 • Page settings: logo, header, footer
 • Representing geometry, loads and results properly
 • Window configurations
 • Project parameters
 • Advanced reporting
 • Sub-reports
 • Geometry with dimensions, label and comment
 • Detail results for a selection of elements
 • Global results for most loaded elements
 • 1 single Table of contents
 • Continuous page numbers
 • From Diamonds report to your custom report: how to join
 • Title page
 • Hand calculations
 • Additional custom pages


 • Basis rapportering
 • Pagina-instellingen: logo, koptekst, voettekst
 • Geometrie, belastingen en resultaten netjes weergeven
 • Vensterconfiguraties
 • Projectparameters
 • Geavanceerde rapportering
 • Subrapporten
 • Geometrie met afmetingen, label en commentaar
 • Detailresultaten voor een selectie van elementen
 • Globale resultaten voor de meeste belaste elementen
 • 1 enkele inhoudsopgave
 • Doorlopende paginanummers
 • Van Diamonds-rapport tot jouw rapport op maat: hoe integreer je
 • Titelpagina
 • Handberekeningen
 • Extra aangepaste pagina's

En heel veel tips en tricks 😀

Gepresenteerd door

 • Team member
  T
  Dorien Elleboog Support Engineer @ BuildSoft

 • Team member
  T
  Dorothee De Pauw Success Manager @ BuildSoft

BuildSoft

Structurally loved by engineers

Structural design analysis solutions