about-me variable
Conexus invites you to their webinar

Oppfølging av Opplæringslova § 9a i Conexus Stafettloggen

Om dette webinaret

Velkommen til gratis webinar om hvordan bruke Conexus Stafettloggen til oppfølging av 9a saker.               

I 2017 ble det gjort endringer i opplæringsloven kapittel 9A om elevenes skolemiljø. Målet med de nye reglene er å sikre et mer effektivt regelverk mot mobbing og en bedre håndheving av reglene. I opplæringsloven§ 9a- 4 er det innført en tydeligere aktivitetsplikt for skolen. Bestemmelsen oppstiller tydelige krav til hva som skal gjøres; skolen skal følge med, gripe inn, varsle, undersøke, og sette inn tiltak. Skolen skal dokumentere hva som gjøres for å oppnå aktivitetsplikten. Det betyr at skolen må lage en aktivitetsplan når det settes inn tiltak. Planen skal si noe om problemet tiltaket skal løse, hvilke tiltak som skal settes inn, når tiltakene skal gjennomføres, hvem som har ansvar for å gjennomføre tiltakene og når tiltakene skal evalueres. (kilde: www.udir.no)

Conexus Stafettloggen kan brukes til å registrere sakene, oppfølgingsarbeidet ifm sakene, samt til dokumentasjon og rapportering av sakene. I dette webinaret vil vi blant annet gå gjennom:

  • Hvordan sikre oversikt over skolens eller kommunes 9a saker?
  • Hvordan sikre strukturert og systematisk oppfølging av sakene i henhold til lovens definerte krav?
  • Hvordan møte kravet om dokumentasjon av oppfølgingsarbeidet?
  • Hvordan sikre oppdatert og god rapportering? 

Målgruppen for webinaret er skoleeiere, skoleledere, rådgivere og andre i skolen som er involvert i 9a saker.

Du kan nå registrere deg ved å klikke på knappen ovenfor. Vi ser frem til å se deg! 

Hvis du er interessert i webinaret, men tidspunktet ikke passer, anbefaler vi at du melder deg på allikevel så du får et opptak av webinaret etterpå.


Arrangeres av

  • Team member
    CN T
    Conexus Norge

Conexus

Conexus lager digitale løsninger som legger til rette for at eleven får riktig oppfølging til rett tid.