about-me variable
Conexus invites you to their webinar

Fra big data til small data

Om dette webinaret

Velkommen til webinar om Conexus Insight!

Data om skolen fanges opp som aldri før. Større datasett har blitt viktige læringsverktøy for utdanningsledere. Dataene samles inn fra internasjonale, nasjonale og lokale kildesystemer, tester, spørreskjemaer og i økende grad aktivitetsdata. Disse store dataene er komplekse nok at manuell analyse er tidkrevende og forutsetter kunnskap om statistisk analyse. 

Når det samles inn mer data, stiller dette større krav til skolenes kompetanse, og hvorvidt de evner å bruke dataene på kreative og nyttige måter. Skolene er ikke tjent med å forsøke å gape over den overveldende mengden data der ute, men i stedet lære mer om hvordan de kan velge ut mindre stykker data, som kan trigge pedagogiske refleksjoner over praksis. 

I dette webinaret vil du lære mer bruk av små data. Blant annet, hvordan:

  • Velge ut relevante data i overkommelige doser?
  • La temaet og problemområdet legge premisset for utvelgelse av data?
  • Bruke små data i forberedelsen til lærende møter?
  • Presentere data på engasjerende måter for pedagogisk interesserte?

Dette webinaret er tilpasset skolefaglige rådgivere, skoleledere, lærere og andre som er interessert i å lære mer om bruk av små data til pedagogisk nyskapning.

Pris for webinaret er kr. 500,- og faktureres i etterkant.

Du kan nå registrere deg ved å klikke på knappen ovenfor. Vi ser frem til å se deg! 

Hvis du er interessert i webinaret, men tidspunktet ikke passer, anbefaler vi at du melder deg på allikevel så du får et opptak av webinaret etterpå. 

Arrangeres av

  • Team member
    CN T
    Conexus Norge

Conexus

Kvalitet i læring og utvikling!

Conexus lager digitale løsninger som legger til rette for at eleven får riktig oppfølging til rett tid.