about-me variable
Conexus invites you to their webinar

Fra datainformasjon til handling i klasserommet

Om dette webinaret

Velkommen til webinar om Conexus Insight!

Gjennomtenkt bruk av data kan ikke skilles fra pedagogisk refleksjon over egne antagelser og praksis rundt hvordan elever lærer. Bruk av data i skolen dreier seg ikke bare om å finne og bruke informasjon. Gjennomtenkt databruk i det lokale utviklingsarbeidet krever kompetanse, og øvelse gjør mester.

Maskinlesbare rådata må omformes til tabeller, grafer, boblekart, gjennomsnitt og annen informasjon som gir mening. I møtet med dette trekker vi veksler på egen erfaring og kunnskap. Slik tolkes dataene samtidig som vi bygger opp en forståelse basert på data, kollektiv erfaring og kunnskap. Innsiktene som oppstår endres til informasjon vi kan agere på og implementere. Til slutt evalueres læringseffekter som fanges opp av dataene eller det kompetente blikket. 

Veien fra rådata til nyskapende og effektiv handling i klasserommet kan være lang og kronglete. I dette webinaret lærer du mer om, blant annet hvordan:

  • Bruke indikatorer som springbrett til refleksjon?
  • Trene på å bruke data på forsvarlige og gjennomtenkte måter?
  • Utvikle evnen til praktisk databruk?
  •  Integrere databruken som en del det lokale utviklingsarbeidet?

Dette webinaret er tilpasset skolefaglige rådgivere, skoleledere, lærere og andre som er interessert i å lære mer om effektiv databruk.

Pris for webinaret er kr. 500,- og faktureres i etterkant.

Du kan nå registrere deg ved å klikke på knappen ovenfor. Vi ser frem til å se deg! 

Hvis du er interessert i webinaret, men tidspunktet ikke passer, anbefaler vi at du melder deg på allikevel så du får et opptak av webinaret etterpå. 

Arrangeres av

  • Team member
    CN T
    Conexus Norge

Conexus

Conexus lager digitale løsninger som legger til rette for at eleven får riktig oppfølging til rett tid.