about-me variable
Conexus invites you to their webinar

Tre feil nesten alle gjør ved sammenligning, og hvordan unngå dem

Om dette webinaret

Velkommen til webinar om Conexus Insight!

Sammenligning av tall er en intuitiv måte å begynne å bruke statistikk på. Tankegangen bak er at hvor bra X er kommer an på hvor bra X er i forhold til Y. Dette gjelder også når skoleeiere og skoler bruker statistikk. Sammenligning i tilstandsrapporter, årsmeldinger og kvalitetsmeldinger har lenge vært normal praksis. Skoleporten inneholder tabeller og grafer som stimulerer til sammenligning. Noen ganger sammenligner en skole årets resultat med tidligere års resultater. Andre ganger sammenlignes gjennomsnittet for en indikator med en annen, for eksempel trivsel med motivasjon. 

Men kan egentlig gjennomsnittet på trivsel sammenlignes med gjennomsnittet på motivasjon? Spørsmålene og skalaene er ulike. Som man spør får man svar, og når svarskalaene er ulike blir direkte sammenligning risikabelt. Hvor stor må forskjellen mellom de to tallene være for at det er sannsynlig at forskjellen ikke er tilfeldig? 

Noen ganger er heller ikke gjennomsnitt relevant. Med hodet i fryseren og beina i stekeovnen kan det hende gjennomsnittstemperaturen er 37,1. Det betyr ikke at du har det bra. 

I dette webinaret skal vi se nærmere på sammenligning, hvordan vi kan sammenligne på forsvarlig og meningsfullt vis, og når forsøk på sammenligning bryter sammen.

Dette webinaret er tilpasset skolefaglige rådgivere, skoleledere, lærere og andre som er interessert i å lære mer om sammenligning av tall i skoleutviklingen.

Pris for webinaret er kr. 500,- og faktureres i etterkant.

Du kan nå registrere deg ved å klikke på knappen ovenfor. Vi ser frem til å se deg! 

Hvis du er interessert i webinaret, men tidspunktet ikke passer, anbefaler vi at du melder deg på allikevel så du får et opptak av webinaret etterpå. 

Arrangeres av

  • Team member
    CN T
    Conexus Norge

Conexus

Conexus lager digitale løsninger som legger til rette for at eleven får riktig oppfølging til rett tid.