about-me variable
Conexus invites you to their webinar

Slik kan vi se Elev-, Foreldre- og Lærerundersøkelsen i sammenheng

Om dette webinaret

Vi inviterer til et gratis webinar onsdag 10. april kl. 14:30 hvor vi viser hvordan du kan se sammenhenger mellom Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen i Conexus Insight.

Hva synes for eksempel elever, foreldre og lærere om temaer som læringsmiljø, klasseledelse og trivsel? Hvordan kan vi se på svarene fra disse gruppene sammen?

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Karianne Slettemoen Conexus AS

  • Team member
    HL T
    Hilde S Lindgren

Conexus

Conexus lager digitale løsninger som legger til rette for at eleven får riktig oppfølging til rett tid.