about-me variable
Conexus invites you to their webinar

Dybdelæring med Conexus Insight

About this webinar

Velkommen til webinar om dybdelæring med Conexus Insight.

Dybdelæring er en bærende bjelke i fagfornyelse og nye læreplaner. Elevene skal få bedre muligheter til å gå i dybden. Dybdelæring kan imidlertid også inspirere kommunen og skolene til å samarbeide i nye arbeidsformer, blant annet med bruk av dataverktøy i kvalitetsarbeidet. Det handler om å sikre at samarbeidet gir gode muligheter for skolebasert og datainformert dybdelæring. 

Conexus Insight kan brukes på velutprøvde måter som legger til rette for en form for profesjonell og datainformert dybdelæring. I dette webinaret vil vi blant annet gå gjennom:

  • Hvordan kan skolene velge ut data som de fordyper seg i?
  • Hvordan kan data fra ulike kilder gi et dypere bilde av elevenes læring og trivsel?
  • Hvordan kan Insight brukes til å designe dypere læringsprosesser hos personalet?

Dette webinaret er tilpasset skolefaglige rådgivere, skoleledere og lærere som er interessert i å realisere dypere organisasjonslæring.

Pris for webinaret er kr. 500,- og faktureres i etterkant.

Du kan nå registrere deg ved å klikke på knappen ovenfor. Vi ser frem til å se deg! 

Hvis du er interessert i webinaret, men tidspunktet ikke passer, anbefaler vi at du melder deg på allikevel så du får et opptak av webinaret etterpå. 

Hosted by

  • Team member
    CN T
    Conexus Norge

Conexus

Conexus lager digitale løsninger som legger til rette for at eleven får riktig oppfølging til rett tid.