about-me variable
Conexus invites you to their webinar

Introduksjon til Lesepakka

Om dette webinaret

Velkommen til introduksjonswebinar for Lesepakka. 

Lesepakka er et verktøy som gir lærer og elever tilgang til godt materiell for lesetrening. Lesepakka består av nærmere 700 tekster på ulike ferdighetsnivåer, med fokus på riktig pedagogisk oppbygging som skal sikre en fornuftig progresjon i leseopplæringen.

I webinaret vil vi blant annet gå gjennom:

  • Hva er Lesepakka?
  • Hvorfor bruke Lesepakka?
  • Praktisk bruk av Lesepakka

Målgruppen for webinaret er lærere som ønsker seg/har behov for et verktøy som kan hjelpe dem med materiell for lesetrening, der materiellet er bygget opp på en måte som sikrer progresjon og gir elevene mestringsfølelse.

Du kan nå registrere deg ved å klikke på knappen ovenfor. Vi ser frem til å se deg! 

Hvis du er interessert i webinaret, men tidspunktet ikke passer, anbefaler vi at du melder deg på allikevel så du får et opptak av webinaret etterpå.
Arrangeres av

  • Team member
    CN T
    Conexus Norge

Conexus

Conexus lager digitale løsninger som legger til rette for at eleven får riktig oppfølging til rett tid.