amex apple building-office-b cassette chat-collapse chat-uncollapse budicon-checkboxescheck-donecheck-uicolumns com-bell-a-disabled com-bell-a com-bubble-line com-check-box com-email-cross com-email-tick com-email com-group-bubble-b com-help-a com-help com-mic-mute com-mic conversationdoc-article doc-compose-a doc-documents-plus doc-documents doc-download doc-file-line-a ecommerce-tag-b editorial-brush editorial-compose editorial-trash-l emoticons eye-sightfacebook funnel google-drive google-plus google hamburger hubspot info-with-circle info integrations interface-arrow-left interface-arrow-right interface-bottom interface-box-plus interface-circle-cross interface-circle-minus interface-circle-tick interface-cloud-download interface-cloud-upload interface-cross interface-enlarge interface-fullscreen interface-left interface-logout-a interface-minimize interface-more interface-out-link interface-plus interface-right interface-search interface-star interface-tick interface-top key location-pin-regular about-me logo-dropbox logo-githublogo-linkedin logo-twitter mastercard media-video-clip media-video-mute media-video music-play music-shuffle-a music-stop-filled network outlook pipedrive play-icon-filled play-icon-stroke play present-media profile-picture setting-gear-a signup-analyze signup-export signup-organize sport-badge-b ecommerce-tag-b thunder time-calendar-a time-clock time-stopwatch user-alt-group user-alt-group2 user-alt-plus user-alt user-favorite-b user-lock-u user-lock user-single-round visa volume-medium volume-mute warning web-browser web-code web-internet web-url yahoo zapier
Conexus AS inviterer deg til deres webinar

Tidlig innsats i lesing kan forhindre frafall i videregående

Om dette webinaret

Det er sterke sammenhenger mellom lav leseforståelse i ung alder og frafall i videregående skole.

I dette webinaret viser vi hvordan skolen kan bruke data fra kartleggingsprøver i sammenheng med annen informasjon vi har om eleven som grunnlag for tiltak.

Webinaret er gratis og passer både for lærere og skoleledere som er opptatt av å øke leseforståelsen på sin skole.

Det varer i ca. 30 minutter og det vil bli mulighet til å stille spørsmål i etterkant.

Les gjerne denne artikkelen på forhånd.

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Conexus As

  • Team member
    KN T
    Kristian NIlsen

Conexus AS

Conexus lager digitale løsninger som legger til rette for at eleven får riktig oppfølging til rett tid.