about-me variable
Conexus invites you to their webinar

Tidlig innsats i lesing kan forhindre frafall i videregående

Om dette webinaret

Det er sterke sammenhenger mellom lav leseforståelse i ung alder og frafall i videregående skole.

I dette webinaret viser vi hvordan skolen kan bruke data fra kartleggingsprøver i sammenheng med annen informasjon vi har om eleven som grunnlag for tiltak.

Webinaret er gratis og passer både for lærere og skoleledere som er opptatt av å øke leseforståelsen på sin skole.

Det varer i ca. 30 minutter og det vil bli mulighet til å stille spørsmål i etterkant.

Les gjerne denne artikkelen på forhånd.

Arrangeres av

  • Team member
    KN T
    Kristian NIlsen

  • Team member
    T
    Karianne Slettemoen Conexus AS

Conexus

Kvalitet i læring og utvikling!

Conexus lager digitale løsninger som legger til rette for at eleven får riktig oppfølging til rett tid.