about-me variable
Contribyte kutsuu sinut webinaariinsa

Tuoteportfolion mittarit (KPIs) ja kojelaudat (dashboards)

Aiheena

Usein tuoteportfoliota seurataan vain myynnin mittareilla. Myynti ja saatu kate ovat kuitenkin historiatietoa. Kannattaakin miettiä myös muita informaation lähteitä, jotta saat tehtyä parempia dataan pohjautuvia tuotepäätöksiä.  

Tässä webinaarissa käsittelemme eri kulmista sitä, kuinka tuotteelle tai palvelulle voidaan rakentaa tarkoituksenmukainen mittaristo.


Webinaarissa paneudumme seuraaviin seikkoihin:

- Taaksepäin katsovat mittarit

- Tulevaisuuteen luotaavat mittarit

- Mistä saan dataa päätöksenteon pohjaksi?

- Miten arvotan strategiset hankkeet?

- Milloin tuote kannattaa lopettaa?


Suosittelemme webinaaria etenkin tuotepäälliköille, portfoliomanagereille ja kategoriamanagereille, jotka vastaavat tuotteen, palvelun tai kokonaisen tuote- tai palveluportfolion hallinnasta. 


Contribyten asiantuntijoina toimivat:


Tervetuloa mukaan!

Ylläpitäjänä

  • Team member
    T
    Valmentajasi Contribyte Host @ Contribyte

    Tulevaisuuden voittavien tuoteorganisaatioiden ja tiimien valmentaja.

Contribyte

Valmennamme tulevaisuuden voittavat tuoteorganisaatiot ja tiimit

Contribyte valmentaa yli 400 yrityksen ja 10 vuoden kokemuksella tulevaisuuden voittavat tuote- ja palveluorganisaatiot sekä tiimit