about-me variable
Contribyte kutsuu sinut tapahtumaansa

Vaikuttavuutta portfolion hallintaan kolmen portfolion mallilla

Aiheena

Sisältö

Portfolioista päättäminen on organisaation tärkeintä päätöksentekoa. Portfolioissa päätetään tulevaisuuden kilpailukyvystä, lyhyen tähtäimen tehokkuudesta ja maksimoidaan arvontuotto organisaation omaisuudesta. Siis tuotteista, palveluista, datasta ja muusta IPR:stä.

Portfolion hallinta ei toimi kaikissa asioissa samalla tavalla, ei myöskään samojen ihmisten toimesta. Siksi on tärkeää, että organisaatio määrittelee eri portfolioiden hallinnan selkeästi. Näin koko organisaatio ymmärtää, kuka tekee päätöksiä mistäkin asiasta, missä ja milloin päätöksiä tehdään sekä millä frekvenssillä asioista päätetään.

Tässä webinaarissa tutustutaan Contribyten kehittämään kolmen portfolion malliin. Sen avulla portfolion hallinnan vaikuttavuus organisaatiossa tehostuu huomattavasti.


Webinaarin isäntä

Henri Hämäläinen, Contribyten toimitusjohtaja ja organisaatioiden valmentaja

Henrillä on pitkä kokemus organisaatioiden kehittämisestä tiimitasolta aina koko organisaatioiden toiminta- ja johtamismallien kehittämiseen. Kolmen portfolion malli on syntynyt kokemuksista useista organisaatioista, sekä Contribyte-valmentajien näkemyksistä voittavien tuoteorganisaatioiden toimintamalleihin.


Ylläpitäjänä

  • Guest speaker
    G
    Henri Hämäläinen CEO @ Contribyte

Contribyte

Valmennamme tulevaisuuden voittavat tuoteorganisaatiot ja tiimit

Contribyte valmentaa yli 500 organisaation ja 15 vuoden kokemuksella tulevaisuuden voittavat tuote- ja palveluorganisaatiot sekä tiimit