about-me variable
Centrum paliativní péče invites you to its webinar

Možnosti léčebného konopí v paliativní péči

About this webinar

Konopí je pro své mnohostranné účinky na lidský organismus využíváno v lidovém léčitelství od nepaměti a to v celé řadě indikací. V posledních desetiletích narůstá evidence o potenciálu konopí v léčbě některých symptomů onkologických a neonkologických chorob. Specifický kontext pro jeho použití pro léčebné účely ale představuje skutečnost, že je konopí současně zákonem ve většině zemí považováno za omamnou látku (drogu) s přísnými sankcemi za jeho pěstování a distribuci. Webinář představí na základě publikovaných dat a vlastní klinické zkušenosti možnosti použití konopí při řešení potíží pacientů s pokročilým nádorem. Budou představeny praktické aspekty použití konopí v klinické praxi (jaké konopí, jaká dávka, jaký způsob podání). Budou diskutovány také legální a administrativní aspekty využití konopí k léčebným účelům v ČR.

Hosted by

  • Guest speaker
    OS G
    Ondřej Sláma Masarykův Onkologický Ústav

Centrum paliativní péče

Systematicky rozvíjíme paliativní péči v České republice.