amex apple arrow-down image/svg+xml arrow-up image/svg+xml building-office-b cassette chat-collapse chat-uncollapse budicon-checkboxescheck-donecheck-uicolumns com-bell-a-disabled com-bell-a com-bubble-line com-check-box com-email-cross com-email-tick com-email com-group-bubble-b com-help-a com-help com-mic-mute com-mic conversationdoc-article doc-compose-a doc-documents-plus doc-documents doc-download doc-file-line-a drag-horizontal ecommerce-tag-b editorial-brush editorial-compose editorial-trash-l emoticons eye-off image/svg+xml eye-sightfacebook funnel google-drive google-plus google hamburger hubspot info-with-circle info integrations interface-arrow-left interface-arrow-right interface-bottom interface-box-plus interface-circle-cross interface-circle-minus interface-circle-tick interface-cloud-download interface-cloud-upload interface-cross interface-enlarge interface-fullscreen interface-left interface-logout-a interface-minimize interface-more interface-out-link interface-plus interface-right interface-search interface-star interface-tick interface-top key location-pin-regular about-me logo-dropbox logo-githublogo-linkedin logo-twitter mastercard media-video-clip media-video-mute media-video music-play music-shuffle-a music-stop-filled network outlook pipedrive play-icon-filled play-icon-stroke play present-media profile-picture setting-gear-a signup-analyze signup-export signup-organize sport-badge-b ecommerce-tag-b thunder time-calendar-a time-clock time-stopwatch user-alt-group user-alt-group2 user-alt-plus user-alt user-favorite-b user-lock-u user-lock user-single-round visa volume-medium volume-mute warning web-browser web-code web-internet web-url yahoo zapier
Centrum paliativní péče invites you to its webinar

Možnosti léčebného konopí v paliativní péči

About this webinar

Konopí je pro své mnohostranné účinky na lidský organismus využíváno v lidovém léčitelství od nepaměti a to v celé řadě indikací. V posledních desetiletích narůstá evidence o potenciálu konopí v léčbě některých symptomů onkologických a neonkologických chorob. Specifický kontext pro jeho použití pro léčebné účely ale představuje skutečnost, že je konopí současně zákonem ve většině zemí považováno za omamnou látku (drogu) s přísnými sankcemi za jeho pěstování a distribuci. Webinář představí na základě publikovaných dat a vlastní klinické zkušenosti možnosti použití konopí při řešení potíží pacientů s pokročilým nádorem. Budou představeny praktické aspekty použití konopí v klinické praxi (jaké konopí, jaká dávka, jaký způsob podání). Budou diskutovány také legální a administrativní aspekty využití konopí k léčebným účelům v ČR.

Hosted by

  • Guest speaker
    OS G
    Ondřej Sláma Masarykův Onkologický Ústav

Centrum paliativní péče

Systematicky rozvíjíme paliativní péči v České republice.