amex apple building-office-b cassette chat-collapse chat-uncollapse budicon-checkboxescheck-donecheck-uicom-bell-a-disabled com-bell-a com-check-box com-email-cross com-email-tick com-email com-group-bubble-b com-help-a com-help com-mic-mute com-mic conversationdoc-article doc-compose-a doc-documents-plus doc-documents doc-file-line-a ecommerce-tag-b editorial-brush editorial-compose editorial-trash-l emoticons eye-sightfacebook funnel google-drive google-plus google hamburger hubspot info-with-circle info integrations interface-arrow-left interface-arrow-right interface-bottom interface-box-plus interface-circle-cross interface-circle-minus interface-circle-tick interface-cloud-download interface-cloud-upload interface-cross interface-enlarge interface-fullscreen interface-left interface-logout-a interface-minimize interface-more interface-out-link interface-right interface-search interface-star interface-tick interface-top key location-pin-regular about-me logo-dropbox logo-githublogo-linkedin logo-twitter mastercard media-video-clip media-video-mute media-video music-play music-shuffle-a music-stop-filled network outlook pipedrive play present-media profile-picture setting-gear-a signup-analyze signup-export signup-organize sport-badge-b ecommerce-tag-b thunder time-calendar-a time-clock time-stopwatch user-alt-group user-alt-group2 user-alt-plus user-alt user-favorite-b user-lock-u user-lock user-single-round visa volume-medium volume-mute warning web-browser web-code web-internet web-url yahoo zapier
Centrum paliativní péče invites you to its webinar

Nezahájení a odstoupení od život udržující léčby - právní pohled

About this webinar

Nezahájení nebo odstoupení od život udržující léčby je z pohledu práva spojeno s mnoha otázkami, na které v současné době neexistují jasné odpovědi. Je pacient oprávněn odvolat svůj souhlas s umělou orgánovou podporou v případě, že ukončení takové léčby povede k jeho smrti? Je lékař oprávněn na základě dříve vysloveného přání nezahájit umělou orgánovou podporu? Je lékař oprávněn na základě dříve vysloveného přání nepokračovat v umělé orgánové podpoře? Je "odpojení od přístrojů" aktivním způsobením smrti? Nejen těmito otázkami se budeme zabývat ve webináři na téma Nezahájení a odstoupení od život udržující léčby. Snahou webináře bude rozebrat situace nejčastěji řešené v této souvislosti a poukázat na problematické aspekty současné právní úpravy upravující tuto oblast.

Hosted by

  • Guest speaker
    BV G
    Barbora Vráblová

Centrum paliativní péče

Systematicky rozvíjíme paliativní péči v České republice.