amex apple building-office-b cassette chat-collapse chat-uncollapse budicon-checkboxescheck-donecheck-uicom-bell-a-disabled com-bell-a com-bubble-line com-check-box com-email-cross com-email-tick com-email com-group-bubble-b com-help-a com-help com-mic-mute com-mic conversationdoc-article doc-compose-a doc-documents-plus doc-documents doc-file-line-a ecommerce-tag-b editorial-brush editorial-compose editorial-trash-l emoticons eye-sightfacebook funnel google-drive google-plus google hamburger hubspot info-with-circle info integrations interface-arrow-left interface-arrow-right interface-bottom interface-box-plus interface-circle-cross interface-circle-minus interface-circle-tick interface-cloud-download interface-cloud-upload interface-cross interface-enlarge interface-fullscreen interface-left interface-logout-a interface-minimize interface-more interface-out-link interface-plus interface-right interface-search interface-star interface-tick interface-top key location-pin-regular about-me logo-dropbox logo-githublogo-linkedin logo-twitter mastercard media-video-clip media-video-mute media-video music-play music-shuffle-a music-stop-filled network outlook pipedrive play-icon-filled play-icon-stroke play present-media profile-picture setting-gear-a signup-analyze signup-export signup-organize sport-badge-b ecommerce-tag-b thunder time-calendar-a time-clock time-stopwatch user-alt-group user-alt-group2 user-alt-plus user-alt user-favorite-b user-lock-u user-lock user-single-round visa volume-medium volume-mute warning web-browser web-code web-internet web-url yahoo zapier
Centrum paliativní péče invites you to its webinar

Představení organizace Dlouhá cesta

About this webinar

Spolek Dlouhá cesta vznikl v roce 2005 z iniciativy maminek, které chvíle spojené s úmrtím dítěte prožívaly společně. Posláním spolku je pomáhat rodičům, kterým zemřelo dítě v jakémkoli věku a z jakékoli příčiny. Spolek nabízí pozůstalým rodičům a dalším členům rodin různé formy pomoci k překonání ztráty dítěte,  jako jsou setkávání rodičů, vzpomínkové akce (Zapalme svíčku), rekondiční víkendy, informace na webu Dlouhé cesty. Pomoc je založena na vzájemné podpoře lidí se stejnými zkušenostmi, s podobným životním příběhem. Stěžejním bodem pomoci je podpora nabízená vyškolenými laickými poradci, rodiči, kteří prošli ztrátou dítěte a jsou ochotni pomáhat dalším rodinám. Projekt nese výstižný název NEJSTE SAMI. (odkazwww.dlouhacesta.czwww.prazdnakolebka.cz).

Od roku 2018 poskytuje spolek také komplexní dlouhodobou podporu, která spojuje profesionální i laickou pomoc, individuální i skupinovou podporu pro rodiče, sourozence a prarodiče v rámci projektu Vědomý zármutek. Pilotní projekt je určen pro rodiny z Prahy.  Další běh bude otevřen v červnu 2019. (www.vedomyzarmutek.cz.)

Hosted by

  • Guest speaker
    JH G
    Jana Horáková Dlouhá cesta

  • Team member
    T
    Centrum Paliativní Péče

Centrum paliativní péče

Systematicky rozvíjíme paliativní péči v České republice.