about-me variable
Centrum paliativní péče invites you to their event

Výjezdy záchranky k terminálně nemocným - mohlo by to být i jinak?

O události

Záchranná služba je významně často volána k pacientům s pokročilým nevyléčitelným onemocněním, které následně převáží do nemocnice k poslední, terminální, hospitalizaci na lůžku akutní péče. Cílem projektu, který realizuje Centrum paliativní péče v úzké spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy, je zmapovat a kvantifikovat tento problém. Co tedy dnes s určitostí můžeme říci o výjezdech záchranky k terminálně nemocným pacientům?

Prezentuje

  • Guest speaker
    MU G
    Marek Uhlíř

  • Team member
    T
    Centrum Paliativní Péče

Centrum paliativní péče

Systematicky rozvíjíme paliativní péči v České republice.