about-me variable
Digitaliseringsstyrelsen invites you to their event

Fællesoffentlig Digital Arkitekturkonference 2021

Om dette webinar

Fællesoffentlig Digital Arkitektur konference 2021

Har du hørt om den seneste udvikling inden for fællesoffentlig digitalisering? Har du styr på de nyeste tiltag der vil påvirke arbejdet med arkitektur og standarder? Er du klar til at stille de gode spørgsmål, når de fællesoffentlige parter diskuterer fremtidens samarbejde om digitalisering?

Vær med den 3. marts 2021!

Fællesoffentlig Digital Arkitektur (FDA) er rammen for en effektiv og langsigtet udvikling af digitale løsninger i hele den offentlige sektor. FDA sætter rammerne for deling og genbrug af kvalitetsdata og en fællesoffentlig arkitektur, der fremmer innovation, sammenhæng og effektivitet.

Årets konference er digital

Grundet den igangværende covid-19 pandemi, afholdes årets FDA konference virtuelt den 3. marts 2021 om formiddagen.

Se program her!

Tilmelding

FDA21 afholdes i år via Livestorm og vi anbefaler, at du afsætter et par minutter til teknisk afprøvning, inden du skal tilgå konferencen den 3. marts kl. 09.00.

For at deltage skal du registrere dig via linket i den grå boks til højre eller ved at klikke HER.

Forinden konferencen skal du også tilmelde dig de forskellige sessioner opført i programmet nedenfor. Links til sessionerne bliver tilgængelige to uger inden konferencen og du vil få en påmindelse herom.

Det er nødvendigt at tilmelde sig de enkelte dele af programmet, da Livestorm sender personlige links til de enkelte virtuelle rum. Du vil dermed ligeledes modtage en påmindelse 5 minutter forinden hvert programpunkt med dine personlige links.

Alle er velkomne

På vegne af Udvalget for Arkitektur og Standarder inviterer Digitaliseringsstyrelsen alle, der arbejder med eller har interesse for digital arkitektur og datadeling i den offentlige sektor, til at deltage.

Vi optager alle oplæg, som vil være tilgængelige i en periode på arkitektur.digst.dk. På den måde har du mulighed for, at gense den session du deltager i eller se de andre sessioner som du gik glip af.


Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K
CVR-nr.: 34 05 11 78
Telefon: 33 92 52 00

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Finansministeriets koncern har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for Finansministeriets område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at Finansministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Finansministeriets område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit CPR-nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Digitaliseringsstyrelsen
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4
1301 København K
dpo@digst.dk

Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Digitaliseringsstyrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Formålet med Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger er at kunne give dig adgang til webinarer på Livestorm, og med henblik på orientere dig om oplysninger tilknyttet til det tilmeldte webinar.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Personoplysningerne bliver behandlet med samtykke fra den registrerede i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Samtykke gives i forbindelse med tilmelding til webinaret.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger
 • Navn
 • E-mailadresse
 • Virksomhed
 • Billede*

*Der behandles alene billeder af fysiske personer, hvis brugeren vælger at uploade et profilbillede til løsningen, eller hvis en bruger deltager som oplægsholder med deling af video.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Dine personoplysninger behandles af vores databehandler Livestorm, som har udviklet videokommunikationsværktøjet som benyttes til webinarer og af Digitaliseringsstyrelsens sagsbehandlere, der planlægger og afholder webinarer.

Opbevaring af disse personoplysninger

Digitaliseringsstyrelsen opbevarer i udgangspunktet dine personoplysninger, så længe webinaret er tilgængeligt online. Medmindre andet er angivet, vil denne periode være ét år.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du kan altid trække din tilmelding til webinaret tilbage. Det kan du gøre ved at skrive en mail til arkitektur@digst.dk. Hvis du gør det, så sletter vi dine personoplysninger.

Personoplysningerne vil blive endeligt slettet senest tre måneder efter din afmelding. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne i særlige tilfælde i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

Arrangeres af

 • Team member
  T
  Fællesoffentlig Digital Arkitektur

  Fællesoffentlig Digital Arkitektur (FDA) er rammen for en effektiv og langsigtet udvikling af digitale løsninger i hele den offentlige sektor. FDA sætter rammerne for deling og genbrug af kvalitetsdata og en fællesoffentlig arkitektur, der fremmer innovation, sammenhæng og effektivitet.

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen arbejder hver dag for at skabe et mere digitalt offentligt Danmark.