Digitaliseringsstyrelsen inviterer dig til deres webinar

NgDP - Webinar om omstillingsanalyse

Om dette webinar

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:Digitaliseringsstyrelsen


Landgreven 4


1301 København K


CVR-nr.: 34 05 11 78


Telefon: 33 92 52 00Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren


Finansministeriets koncern har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for Finansministeriets område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at Finansministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger.


Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Finansministeriets område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit CPR-nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.


Digitaliseringsstyrelsen


Att.: Databeskyttelsesrådgiveren


Landgreven 4


1301 København K


dpo@digst.dkFormålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger


Digitaliseringsstyrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:


Formålet med Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger er at kunne give dig adgang til webinarer på Livestorm, og med henblik på orientere dig om oplysninger tilknyttet til det tilmeldte webinar.


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:


Personoplysningerne bliver behandlet med samtykke fra den registrerede i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Samtykke gives i forbindelse med tilmelding til webinaret.


Kategorier af personoplysninger


Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:


·         Almindelige personoplysninger


-         Navn


-         E-mailadresse


-         Arbejdssted


-         Billeder af fysiske personer


Der behandles alene billeder af fysiske personer, hvis brugeren vælger at uploade et profilbillede til løsningen, eller hvis en bruger deltager som oplægsholder med deling af video.


Modtagere eller kategorier af modtagere


Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:


·         Dine personoplysninger behandles af vores databehandler Livestorm, som har udviklet videokommunikationsværktøjet som benyttes til webinarer og af  Digitaliseringsstyrelsens sagsbehandlere, der planlægger og afholder webinarer.


Opbevaring af disse personoplysninger


Digitaliseringsstyrelsen opbevarer i udgangspunktet dine personoplysninger, så længe webinaret er tilgængeligt online. Medmindre andet er angivet, vil denne periode være ét år.


Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.


Retten til at trække samtykke tilbage


Du kan altid trække din tilmelding til webinaret tilbage. Det kan du gøre ved at skrive en mail til naestedigitalpost@digst.dk. Hvis du gør det, så sletter vi dine personoplysninger.


Personoplysningerne vil blive endeligt slettet senest tre måneder efter din afmelding. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.Dine rettigheder


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)


Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse


Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning


I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling


Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne i særlige tilfælde i henhold til databeskyttelsesforordningen.


Ret til indsigelse


Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)


Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.


Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

Arrangeres af

  • Team member
    T
    Digitaliseringsstyrelsen Dk Kontor for Digital Post @ Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen arbejder hver dag for at skabe et mere digitalt offentligt Danmark.