about-me variable
Digitsole invites you to their event

Typologie a charakteristika obuvi měřená pomocí digitálních stélek a diagnostického zařízení pro analýzu chůze Digitsole Pro

About this event

Vážení,

Připravujeme pro Vás nový webinář na téma "Typologie a charakteristika obuvi měřená pomocí digitálních stélek a diagnostického zařízení pro analýzu chůze Digitsole Pro".

 • Věděli jste, že většina obuvi prodávaná jako neutrální neutrální není?
 • Zajímá vás jak se chová Vaše chodidlo ve Vámi vybrané obuvi?
 • Mohu poznat, zda mnou vybraná oba mi chůzi vylepšuje či naopak zhoršuje?

Digitsole Pro je snadno použitelné lékařské zařízení, které objektivně měří biomechanická data a dynamický pohyb za účelem analýzy chůze a běhu Vašich klientů v reálných podmínkách. Přestože závěry využíváme k výrobě individuálních stélek na míru, vedlejším produktem měření je získání představy o tom, jak boty na trhu ovlivňují chůzi klienta.

Více informací naleznete na: www.digitsolepro.com

Tyto znalosti se dají využít jak pro sportovce, kde jsou detaily pro zlepšení zásadní, tak pro prodejce obuvi, kteří občas nabízejí zajíce v pytli.Nejsou informováni o tom, jaký typ obuvi nejlépe vyhovuje nohám zákazníka.

Přístroj se velmi dobře hodí v léčebném odvětví. Poskytuje kvalitní kinematická data naměřená ve Vámi zvoleném prostředí, kde interpretace může pomoci nejen při léčebné rehabilitaci a pro podklad pro operaci, ale hlavně k individualizaci vložek na míru.

V léčebné oblasti má zařízení přirozeně velký potenciál. Jedná se o velmi kvalitní kinematická data měřená ve Vám zvoleném prostředí, kde interpretace může pomoci nejen v léčebné rehabilitaci, podkladům pro operativu, ale hlavně k individualizaci stélek na míru.

Přednášející: Mgr. Pavla Rybová, fyzioterapeut, podolog, specialista na léčbu bolestí dolních končetin.

Počet místo je omezen, registrujte se již nyní.

S pozdravem

---

Hello,

We are presenting a new webinar on the topic "Typology and Characteristics of Footwear using the AI Based Motion Analytics of Digitsole Pro Technology.”

 • Did you know that most shoes sold as neutral are not neutral?
 • Are you interested in how the foot behaves in certain shoes?
 • How to know if the shoe improves or worsens walking?

Digitsole Pro is an easy-to-use medical device that objectively measures biomechanical data and dynamic movement to analyze your patients' walking and running in real-life conditions. Although the analyses can be used to make individual insoles, a by-product of these analyses is a better understanding ​​of how the shoes worn by the client will affect their gait.

More information: www.digitsolepro.com

This knowledge can both be used for athletes, where details are crucial for improvement, and for shoe retailers, who sometimes offer hares in a sack. They are not informed about what type of footwear work best for a customer's feet.

The device is very well suited for the treatment area. It provides high-quality kinematic data measured in your chosen environment, where interpretation can help not only in medical rehabilitation and for the basis for surgery, but mainly to individualize insoles to measure.

Lecturer: Mgr. Pavla Rybová, physiotherapist, podiatrist, specialist in the treatment of lower limb pain.

Places are limited, register now.

Best regards,

Hosted by

 • Guest speaker
  G
  Pavla Rybová

 • Team member
  RJ T
  Romain Jouvencel

 • Team member
  T
  Digitsole Admin Webinar Coordinator @ Digitsole

Digitsole

Footwear. Reinvented.

How well do you really know your feet? World leaders in connected insoles and players in innovation applied to your well-being, we create solutions to support your everyday. Digitsole, a French startup, makes the latest developments in biomechanical technology available to runners and walkers.