about-me variable
Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling invites you to their webinar

Grønne reiser 1 – smarte kollektivløsninger

Om dette webinaret

I dette webinaret får du se og høre mange gode erfaringer med nye kollektivløsninger i distriktsskommunene.

For å bygge livskraftige lokalsamfunn i hele landet, må også småstedene fremme grønne reiser. Grønne reiser handler om å øke andelen reiser, og deler av reiser, tatt med kollektiv, sykkel, spark, eller til fots. Gjennomført på en gode måte, kan steder som tilrettelegger for grønne reiser bli mer attraktive og bærekraftige.

Kollektivtilbudet er viktig for livskraftige samfunn – spesielt på småsteder. Webinaret tar opp tematikken og viser gode eksempler på nye kollektivløsninger i distrikts-kommuner.

Målgruppe for webinaret er for webinaret er planleggere og andre med ansvar å skape gode løsninger, samt lokalpolitere og ordførere. Webinaret er det første i en rekke på 3 om grønne reiser i Distrikts-Norge. Her finner du del 2 - gange sykkel og spark. Del 3 kommer i oktober.

Distirktsmobil Vevelstad

Ordfører i Vevelstad kommune, Kari Anne Bøkestad Andreassen, kommer for å snakke om ordningen DistriktsMobilen. Hvordan fungerer det, hva er erfaringene og hva betyr ordningen for innbyggerne?

«Hent meg»-ordningen i Sauda

Mathias Molden i det fylkekommunale transportselskapet Kolumbus A/S forteller om erfaringer med «Hent meg»-ordningen i Sauda, spesielt om det digitale systemet som ligger bak ordningen.

Bærekraftig mobilitet i Västerbotten

Bianca Byring, kollektivstrateg i Region Västerbotten i Sverige, snakker om deres arbeid med bærekraftig mobilitet. Hvordan jobber regionen med nye løsninger for de minste kommunene, og hvordan kan både personal og varetransport løses på nye måter?

Arrangeres av

 • Guest speaker
  MM G
  Mathias Molden Kolumbus AS

 • Team member
  KD T
  Kdu Distriktssenteret Distriktssenteret

 • Guest speaker
  BB G
  Bianca Byring REgion Vasterbotten

Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling

Pådrivar for kunnskapsbasert og framtidsretta lokal samfunnsutvikling

Distriktssenteret er en offentlig virksomhet som jobber for å styrke kommuner og regiones evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn.