about-me variable
Easyfairs invites you to their event

SETTinar Hur löste vi vårens utmaningar på bästa sätt?

Om detta webinar

Hur löste vi vårens utmaningar på bästa sätt? Vilka lärdomar tar vi med oss in i framtiden?

Vi tar upp följande frågeställningar:

 • Tänker vi följande frågeställningar:
 • Vilka lärdomar utifrån utrustning och läromedel?
 • Hur fungerade samarbete med övrig skolpersonal?
 • Hur fungerade dialog med föräldrar/elever?
 • Hur upplevde gymnasieelever distansundervisning under våren?
 • Hur upplevde föräldrar att det fungerade?
 • Vad för material behövs i framtiden för att underlätta distansundervisning?
 • Vad ska man tänka på gällande lunch i skolmatsal?

Värdskap av

 • Guest speaker
  G
  Sofie Täppmark

 • Guest speaker
  ME G
  Magnus Elmshorn