Easyfairs invites you to their event

SETTinar "Hur kan jag använda teknik och läromedel i digital undervisning?"

Om detta webinar

Vi tar upp följande frågeställningar:

 • Vad händer med elever som inte har tillgång till rätt utrustning? Dator som laggar, svagt fiber etc?
 • Är det några läromedel som fungerar bättre än andra?
 • Har personal haft tillgång till rätt utrustning?
 • Har läraren undervisat från skolan eller hemifrån?
 • Vilka nya krav önskar ni på leverantörerna utifrån vårens erfarenheter?

Värdskap av

 • Guest speaker
  Ke G
  Katarina e

 • Guest speaker
  ME G
  Magnus Elmshorn

 • Team member
  ST T
  Sofie Täppmark Head of Cluster @ Easyfairs