about-me variable
EGN Norge AS invites you to their webinar

Bærekraft - økt verdiskapning og forretningsmessig gevinst

Om dette webinaret

Dette webinaret vil gi innsikt i sentrale spørsmål rundt bærekraft og lønnsomhet. Per Espen Stoknes og Monica Mee vil diskutere hvordan bærekraft kan integreres i kjernevirksomheten og hvordan akademia og næringslivet, sammen kan skape en mer bærekraftig fremtid. De vil bli utfordret på disse spørsmålene:

 • Hvordan maksimere den økonomiske lønnsomheten ved å benytte FNs bærekraftsmål, som en del av virksomhetens strategi?
 • Hvordan kan akademia og næringslivet sammen jobbe for økt verdiskapning?
 • Hvorfor er det vesentlig for næringslivet at FNs bærekraftsmål blir innfridd innen 2030 og 2050?
 • Hva kreves av næringslivet for å nå målene, og hva betyr det i praksis?
 • Er det mulig å realisere FNs nye bærekraftsmål, uten at vi ødelegger for dem som kommer etter oss?

Arrangeres av

 • Guest speaker
  PS G
  Per Espen Stoknes Akademiker, forfatter og politiker @ Selvstendig næringsdrivende

 • Team member
  SE T
  Stina Gellein EGN Norge COO @ EGN Norge AS

 • Guest speaker
  MM G
  Monica Mee Nettverksleder @ EGN Norge

EGN Norge AS

Vi gjør hverandre bedre

Vi hjelper ledere og virksomheter til å vokse gjennom kunnskapsdeling og livslang læring i nettverk av likemenn- og kvinner