about-me variable
EGN Norge AS invites you to their webinar

Hvordan skape digitale lederstjerner?

Om dette webinaret

Fremtidens arbeidsplass med digitalisering og ny teknologi i fokus krever en bevisst innsats på utvikling av mennesker. Dette kommer ikke av seg selv. Virksomheten er avhengig av de mennesker som til enhver tid er der. Den kreative og digitale disrupsjonen påvirker oss alle, og stiller krav til ledere og ansatte. Det kommer nye forventninger om distribuert beslutningsmyndighet og selvlederskap, sammen med store krav til økonomiske resultater og suksess.

Hvordan skal ledere møte dette? Dette vil Eduardo Ibacache Rodriguez og Ingvil Gaasland snakke om sammen med alle dere digitale hoder, ledere på alle nivåer, styrefolk og investorer som ønsker å være med.

Arrangeres av

  • Guest speaker
    EI G
    Eduardo Ibacache Rodriguez Digital Expert

  • Guest speaker
    IG G
    Ingvil Gaasland Seniorkonsulent @ Transcendent Group

EGN Norge AS

Vi gjør hverandre bedre

Vi hjelper ledere og virksomheter til å vokse gjennom kunnskapsdeling og livslang læring i nettverk av likemenn- og kvinner