about-me variable
‪EGN Norge AS‬ inviterer deg til arrangementet

Digital verdiskaping

Om dette webinaret

Kunstig intelligens (AI), digitalisering og disrupsjon. Disse ordene skal endre mye for norske bedrifter i årene som kommer. Gjennomsnittlig levetid for selskaper forventes å ligge på 12 år i 2027, en betydelig nedgang fra 33 år i 1964 og 24 år i 2016.  Innovasjonstakten er svært høy, bedrifter må klare å gjennomføre endringer raskere enn før, for å få til vekst. Samtidig med rask innovasjon må de klare å levere økonomisk bærekraftige resultater hver dag.

En kartlegging nettverksselskapet EGN og Ingvild Huseby har gjennomført viser at toppledelsen ikke får den støtten de trenger fra styret under markedets krav til nye forretningsmodeller. Undersøkelsen viser også at styret ikke oppleves proaktive nok. Styret på sin side mangler toppleders tydelige forslag.

Hva trengs på beslutningsnivå for å lykkes med nødvendig og ofte radikal innovasjon og digital verdiskapning i selskaper, hvilke utfordringer støter selskapene på og hvordan kan dette håndteres bedre i samhandlingen toppledelse og styre? Sammen er de overordnet styrende for strategiske veivalg og virksomhetens suksess.

Du inviteres til webinar 14. november klokken 10.00-11.00 der vi byr på en inkluderende diskusjon mellom de tre vertene og publikum og tar opp relevante problemstillinger som:

  • maktkamper som ligger i endringsprosesser og radikal innovasjon
  • verktøyene og teknologien som muliggjør innovasjon
  • hva skal til for å få støtte og gjennomslag for nye grep fra styre
  • hvordan kan en annen form for samhandling se ut i praksis - hva kan ledere og styre gjøre?

Webinar vertene representerer tre ulike innfallsvinkler:

Espen Andersen – Representant for akademia og teknologisk innovasjon, som forsket på digitale forretningsstrategi og forretningsmodeller. Førsteamanuensis på Institutt for Strategi og Entreprenørskap på BI.

Berit Svendsen – Representant for teknologisk toppledelse som må stå stødig gjennom endringsprosesser og maktforhold. Leder nå Vipps internasjonale satsning og er kjent som toppleder i Telenor. Hun er Adjunkt Executive in Residence ved BI. 

Ingvild Huseby – Representant for styret/styreledelse. Arbeider som styreleder/medlem i flere selskaper med fokus på endrede forretningsmodeller, digitalisering og vekst. Hun har operativ ledererfaring fra IoT/telekom/IT/business services. Cand. Scient. i teoretisk kvantefysikk. samt utdannet innen ledelse og strategi samt Corporate Finance

Webinaret retter seg mot ledelse som samhandler med styret.

EGN Norge AS

Vi gjør hverandre bedre

Vi hjelper ledere og virksomheter til å vokse gjennom kunnskapsdeling og livslang læring i nettverk av likemenn- og kvinner