about-me variable
EGN Norge AS invites you to their webinar

GDPR på oppløpssiden - lær av de beste!

Om dette webinaret

Den 25. mai må alle selskaper ha tilpasset seg kravene til GDPR-forordningen. Vi vet at langt fra alle har veibeskrivelsen klar og at det begynner å haste. Derfor har vi satt opp et eget webinar der du møter eksperter på området og får konkrete tips og råd om hvordan din organisasjon skal nå GDPR-kravene.

Webinaret organiseres som et panel, som dels vil komme med viktige erfaringsinnspill og dels vil svare direkte på spørsmål og kommentarer via chat.


Formål: Du skal få den beste forståelsen for hvordan din organisasjon skal få på plass en løsning i tide.

Ekspertpanelet vårt består av:

 • Arve Olav Bang, SVP Information Technology, Vard Group AS
 • Lars Vinden, Corporate Privacy Counsel and Privacy Officer/GDPR Specialist, Telia Norge
 • Jens Christian Gjesti, Partner, Kvale Advokatfirma DA
 • Fasilitator: Jon Urdal, Network Manager, EGN Norge

Tid og sted:  

 • Tirsdag 27. februar 2018
 • Kl. 10:00 – 11:15

Agenda:

 • Kort introduksjon av panelet
 • Innledende diskusjon om prioriteringer og viktigste tiltak
 • Spørsmål og kommentarer via chat
 • Kort oppsummering - hovedbudskap

Påmelding:

 • Påmeldingsfrist 20. februar 2018
 • Webinaret er vederlagsfritt. Dere er også velkommen til å invitere en kollega, husk separat påmelding kreves for hver gjest.


Arrangeres av

 • Guest speaker
  AB G
  Asgeir Blakseth EGN Norge

 • Guest speaker
  AB G
  Arve Olav Bang SVP Information Technology @ Vard Group AS

 • Guest speaker
  LV G
  Lars Vinden Corporate Privacy Counsel and Privacy Officer/GDPR Specialist @ Telia Norge

 • Guest speaker
  JG G
  Jens Christian Gjesti Partner @ Kvale Advokatfirma DA

 • Guest speaker
  JU G
  Jon Urdal Forretningsutvikler @ EGN Norge

  Jon Urdal er forretningsutvikler i EGN. Han har lang erfaring som toppleder og har spesialisert seg i lederskap som kombinerer kontinuerlig forbedring, digitalisering, automatisering og forretningsutvikling.

EGN Norge AS

Vi gjør hverandre bedre

Vi hjelper ledere og virksomheter til å vokse gjennom kunnskapsdeling og livslang læring i nettverk av likemenn- og kvinner