about-me variable
EGN Norge AS invites you to their webinar

Kunnskapsledelse

Om dette webinaret

Vår erfaring er at mange setter pris på at vi følger opp våre seminarer – med et webinar. Dette er både for deg som var med på seminaret, og du som ikke var der. 

EGN inviterer deg og dine kolleger til å følge opp vårt seminar 15. mai, med et webinar om kunnskapsledelse 4. juni kl. 13.00-14.00. Webinaret vil gå mer i dybden i kunnskapsledelse, ved å gi deg innblikk i et utvalg av godt dokumenterte verktøy og metoder vi vet fungerer.

Spisskompetansen til fageksperter og kunnskapsmedarbeidere skaper verdi. Kunnskapsledelse er en profesjon som tar tid å lære. Rollen er komplisert fordi autoritet, makt og innflytelse ikke er entydig. Våre fagressurser har 23 års erfaring i ledelse av kunnskapsbedrifter og deler det beste fra sine erfaringer.

Du har også mulighet til å se webinaret i etterkant (når det passer deg), ved at du logger deg inn og melder deg på webinaret.

Arrangeres av

  • Guest speaker
    BL G
    Bastian Lie-Nielsen Nettverksleder @ EGN Norge

    Bastian Lie-Nielsen er unik tverrfaglig som høyskolelektor, foreleser og sensor i 12 fagfelt. Han forenkler det komplekse og leser forsamlinger godt. Han deler praktisk grep fundert på dyp innsikt i psykologi og pedagogikk. Han har hatt non-stop engasjement i 22 år som leder av ulike workshops, m...

EGN Norge AS

Vi gjør hverandre bedre

Vi hjelper ledere og virksomheter til å vokse gjennom kunnskapsdeling og livslang læring i nettverk av likemenn- og kvinner