about-me variable
EGN Norge AS invites you to their webinar

"Skandinavisk ledelse" og medarbeiderskap

Om dette webinaret

"Skandinavisk ledelse" og medarbeiderskap med Runar Heggen

Tema er Skandinavisk ledelse og medarbeiderskap - er veldig relevant i den situasjon vi nå befinner oss i. Norden står i særklasse når det gjelder tillit til det ukjente og til samfunnets institusjoner. Det er en styrke. Samtidig handler det om en balanse.

«Uten tillit kan man ikke drive forretningsvirksomhet, og det ville vært slutten på samfunnet. Det jeg oppfordrer til er ansvarlig tillit. Det vil si at det regelmessig blir sjekket at folk og institusjoner står til ansvar for deres handlinger» (sitat M Gargiulo «Handbook of Trust Research»)

Hvordan kan ledere utvikle et forpliktende samspill mellom ledere og medarbeidere?  Medarbeiderskap handler om å lære medarbeiderne å ta ansvar sammen med lederen, både for resultater som skal skapes, for arbeidsmiljøet og for arbeidsplassen som helhet. Medarbeiderskap handler om ansvarlighet og tenke utover seg selv og sitt. Bli sett og gi hverandre anerkjennelse gir styrke i hverdagen. Medarbeiderskap = Ledere og medarbeidere.

Gjennom mange eksempler fra Skandinavisk arbeidsliv vil du få mer innsikt i hvordan godt lederskap og godt medarbeiderskap henger sammen.

Medarbeiderskap er videreføringen av det som har vært omtalt som Den Skandinaviske Ledelsesmodellen, som er preget av gjensidig tillit, ansvarlighet og liten maktdistanse. Denne ledelsesmodellen er en viktig årsak til at Norden er blitt verdens mest velfungerende samfunn, med et næringsliv som er konkurransedyktig på verdensmarkedet, til tross for at vi er lønnsledende. Det er også grunnen til at vi har en meget effektiv offentlig sektor. I Norden antar vi at folk flest er til å stole på, og vi føler en forpliktelse til å vise oss tilliten verdig. Sammen med arbeidsglede og engasjement, og et forpliktende samspill mellom leder og medarbeidere, er dette suksessoppskriften for en god og effektiv arbeidsplass.

Dette er medarbeiderskap.

Webinaret henvender seg til toppledere, HR-spesialister og alle som ønsker å utvikle seg selv, medarbeiderne og samspillet i organisasjonen. 

Runar Heggen har 25 års toppledererfaring og har bygget opp selskapene Podium AS, HR huset og Smart Karriere As. Han har også sittet i konsernledelsen i Jobzone og har erfaring fra styrearbeid. Idag er han daglig leder i Teamwork AS.

Runar er medforfatter av boken «Medarbeiderskap – Hva som får folk til å ta ansvar og vise initiativ» sammen med Johan Velten og professor Stefan Tengblad. I 2017 ga Runar ut boken «Hode i klemme» som er skrevet sammen med Jon Rønningen. I 2019 ga han ut boken «Kunsten å være ekte – gleden av å være en sensitiv gutt»

Velkommen til webinar!


Haakon Gellein

Daglig leder

Arrangeres av

  • Team member
    T
    Bjørn Mathisen CTO @ CAP10 AS

  • Team member
    SE T
    Stina Gellein EGN Norge COO @ EGN Norge AS

EGN Norge AS

Vi gjør hverandre bedre

Vi hjelper ledere og virksomheter til å vokse gjennom kunnskapsdeling og livslang læring i nettverk av likemenn- og kvinner