about-me variable
Eurofins Miljø invites you to their event

Ekstern og intern støj - støjmålinger

Om dette webinar

Til dette webinar kan du lære mere om støjmåling, eksternt og internt.

Eksternt er det oftest i forbindelse med en støjkortlægning og internt på grund af støj på arbejdspladsen.

Vi vil fortælle, hvordan I som virksomhed med hjælp fra os får dokumenteret, at I overholder de støjvilkår, som fremgår af jeres miljøgodkendelse eller et tilsvarende påbud.

For at give dig et indblik i, hvad den eksterne støj er, gennemgår vi en støjkortlægning for en fiktiv virksomhed. Webinaret vil også omhandle, hvad vi hjælper med hvis det er nødvendigt at støjdæmpe et antal anlæg.

Vi kommer også med eksempler på interne støjmålinger, og viser, hvordan f.eks. måling af støj på arbejdspladsen kan anvendes i en APV, ArbejdsPladsVurdering eller på grund af påbud efter besøg af Arbejdstilsynet.

Webinaret bliver afholdt af Per Andersen, seniorrådgiver i støj hos Eurofins Miljø Luft. Per har mange års erfaring med måling af støj, og beskriver sig selv som en fagnørd. 

Arrangeres af

  • Guest speaker
    G
    Per Andersen Rødovre Seniorrådgiver @ Eurofins Miljø Luft

Eurofins Miljø

Danmarks største miljølaboratorium

Eurofins er Danmarks største miljølaboratorium. Vi arbejder primært med kemiske og mikrobiologiske undersøgelser af vand, jord og luft - samt rådgivning inden for miljøområdet