about-me variable
Foleta B.V. invites you to their event

Financiën in Foleta (11-12-2020)

Over dit webinar

Op vrijdag 11 december om 14.30 uur is de volgende Foleta Webinar. Deze webinar zal volledig in het teken staan van financiën in Foleta. Hoe kan er naast BBA (Budget-Benodigd-Aangesteld) in fte's ook inzichtelijk gemaakt worden wat de financiële consequenties zijn van de keuzes in Foleta. Wat is er voor nodig om Foleta goed in te richten zodat de wereld van de schoolleider (netto in te zetten FTE's) en de wereld van de controller (bruto budget) bij elkaar komen. Een onderwerp dat zeker aan bod zal komen is  hoe er omgegaan moet worden met medewerkers die niet inzetbaar zijn (verlof hebben of om een andere reden afwezig zijn).

In de vorige webinar (terugkijken: klik hier) is aandacht besteed aan lange termijnprognoses. Als het nieuwe schooljaar 2021-2022 in Foleta is aangemaakt kan bij het gebruik maken van het onderdeel financiën in combinatie met deze prognose voor dit nieuwe schooljaar inzichtelijk gemaakt worden of het aangeboden onderwijs betaalbaar is.

Bent u niet in de gelegenheid om op 11 december de webinar te volgen, dan kunt u zich ook inschrijven om vervolgens de webinar op een later moment te kunnen bekijken.

Gepresenteerd door

  • Team member
    FB T
    Foleta B.V. Foleta

Foleta B.V.

Benieuwd hoe Foleta uw school kan ondersteunen bij de formatie? Probeer Foleta nu eenvoudig zelf of vraag vrijblijvend een demonstratie aan.