about-me variable
Vakblad fondsenwerving invites you to their event

Vf webinar: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en nieuwe ANBI-regelgeving

Over dit webinar


Op 1 juli wordt de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) van kracht. Op fondsenwerving.nl schreven we daar eerder dit jaar al over. Met de wet wordt er een stap gezet naar verbetering van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij onder meer verenigingen en stichtingen. De wet wordt aangepast na een reeks van incidenten op bestuurlijk niveau in de semipublieke sector.

Donderdag 20 mei organiseert Vakblad fondsenwerving samen met HVK Stevens een webinar, o.a. over de gevolgen van deze nieuwe wet. In dit webinar wordt ook stilgestaan bij wijzigingen in de ANBI-wetgeving.

Weten wat de gevolgen voor jouw organisatie zijn?

Door de wetswijziging wordt o.a. de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen vastgelegd en op verschillende onderdelen aangescherpt. Zo wordt het voor curatoren eenvoudiger om bestuurders of toezichthouders in het geval van faillissement van een niet-commerciële vereniging als verantwoordelijke aan te wijzen. Deze en andere gevolgen zullen tijdens dit een uur durende webinar worden besproken door Wilbert van Vliet en Erwin Roelofs van HVK Stevens. Ze gaan uitgebreid in op de gevolgen van deze nieuwe wetgeving voor non-profits.

Erwin zal onder andere ingaan op de praktische toepassing van de Wbtr en de concrete gevolgen toelichten. Daarnaast zullen Wilbert en Erwin ingaan op fiscale en juridische actualiteiten voor ANBI's en andere non profit instellingen. Ook zullen zij een overzicht geven van een aantal nieuwe eisen voor ANBI's en stichtingen, te weten de nieuwe publicatieformats voor ANBI's en het vereiste uitkeringenregister.

Ten slotte zal kort worden ingegaan op ontwikkelingen in de ANBI jurisprudentie, zoals de knelpunten die opkomen bij samenwerking in de non profit sector.

Aanmelden

Bovenaan deze pagina kun je je aanmelden voor dit webinar. Je ontvangt automatisch een bevestiging per e-mail.

Donderdag 20 mei – 13.00 – 14.00 uur

De sprekers

Erwin Roelofs is als kandidaat-notaris nauw betrokken bij instellingen die te maken hebben met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht en Wilbert van Vliet heeft jarenlange ervaring met advisering en begeleiding van ANBI's op het gebied van fiscale wetgeving.

Gepresenteerd door

 • Team member
  T
  Chris Zeekant Hoofdredacteur a.i

  Sinds september 2013 betrokken bij het Vakblad fondsenwerving. Inmiddels actief als hoofdredacteur a.i.

 • Guest speaker
  G
  Erwin Roelofs Kandidaat-Notaris @ HVK Stevens

 • Guest speaker
  G
  Wilbert van Vliet Tax Director @ HVK Stevens

Vakblad fondsenwerving

Het platform voor professionals in de filantropie en fondsenwerving

Vf is hét crossmediale platform voor en over fondsenwerving, filantropie en maatschappelijk ondernemen, en de mensen die daarbij betrokken zijn.