Hemmink, Fortona en KWx invites you to their event

Power Quality, regie op energie?!

Over dit webinar

Power Quality, regie op energie?!

Met ‘Power Quality’ wordt de kwaliteit van elektrische energievoorziening, stroom en spanning bedoeld. Een slechte Power Quality heeft vaak directe invloed op de continuïteit van de energievoorziening en op de levensduur en betrouwbaarheid van de aangesloten elektronische componenten. Door de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening inzichtelijk te maken, kunnen problemen vroegtijdig worden waargenomen, opgespoord en kan uitval van productieprocessen worden voorkomen.

In het webinar ‘Power Quality, regie op energie!?’ gaat Kees Compaan in op de verschillen tussen het registreren van energie en het nemen van de regie op elektrische energie. Aan bod komt allereerst Power Quality zelf. Wat is Power Quality en wat is het belang van actieve Power Quality monitoring?

Vervolgens gaat Kees in op de metingen en de verschillende meetinstrumenten. Een mobiel instrument voor het registreren van stroom, spanning, vermogen en zelfs een deel Power Quality is al beschikbaar vanaf ongeveer € 1.500,--. Wat zijn hiermee de mogelijkheden, of is er toch een meer geavanceerd instrument nodig?

Metrel Power Master XT Power Quality

Metrel introduceerde onlangs de nieuwe Power Master XT Power Quality analyzer.

Wat maakt dit instrument bijzonder? Voor Metrel is dit een toevoeging aan de derde generatie Power Quality analyzers. Ervaringen van vorige series en de huidige generatie zijn gecombineerd in dit nieuwe instrument. Ook de feedback vanuit de onafhankelijke Klasse A goedkeuring van het voorgaande model is meegenomen in dit instrument. De meest aansprekende eigenschappen zijn de 1 MHz sample frequentie (simultaan op alle acht kanalen) en de triggering op transiënten in stroom en spanning. Tevens is er een transiënt-detectie op de nul spanning en nul stroom. Een nieuwe geheugenopbouw maakt het mogelijk om gelijktijdig te meten in generieke metingen, golfvorm registratie en de transiënt recorder.

MorEnergy

MorEnergy is een in Hamburg gevestigd bedrijf dat high-end meetinstrumenten ontwikkelt om in een breed spectrum de netimpedantie in kaart te brengen. Monitoring over enkele dagen legt zwakke punten in de interactie tussen de netimpedantie en de aangesloten belasting bloot. Waar zit mogelijk een resonantiefrequentie? Zeker als het gaat om belastingen zoals windmolens of zonneparken zullen resonanties mogelijk leiden tot uitval van het net.

We geven in een korte inleiding op de oplossingen van MorEnergy. Tijdens het webinar ‘MorEnergy, the full spectrum of impedance and Power Quality’ gaan we dieper in op deze interessante materie.

Gepresenteerd door

  • Team member
    T
    Kees Compaan Senior Sales Engineer Energietransitie @ Fortona BV

  • Team member
    Cv T
    Cm van Den Boogert Salesconsultant T&M equipment @ 180

Hemmink, Fortona en KWx

Welkom in onze wereld. Verbonden door techniek, kennis en plezier.

Hemmink, Fortona en KWx zijn onderdeel van Hanzestrohm. Samen zijn wij de specialist op het gebied van vermogenselektronica, explosieveilig installatiemateriaal, elektrotechnische meetinstrumenten, (woning)bouw, industrieel kabelmanagement en de energietransitie