about-me variable
Health Investment nodigt je uit voor zijn webinar

State of the Art Webinar Astma

Over dit webinar

Geachte collega,

Vanwege COVID-19 zijn er veel bijeenkomsten die helaas niet kunnen plaatsvinden. Zo ook een groot aantal nascholingen voor zorgprofessionals. Gelukkig is het wel mogelijk om medische kennis online met elkaar te delen. Daarom wil ik u van harte uitnodigen voor het State of the Art Webinar Astma op dinsdag 23 juni 2020. Tijdens het webinar zullen wij zoveel mogelijk proberen in te gaan op de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in relatie tot astma. Dit webinar is bedoeld voor longartsen (in opleiding) en longverpleegkundigen met voorschrijfbevoegdheid.

Astma is op vele fronten in beweging. In dit interactieve webinar wordt u bijgepraat over enkele actuele topics op het gebied van Astma. Het zal gaan om een één uur durende scholing waarbij de interactie centraal staat.

Nieuwe standaard ernstig astmaDrs. Saar van Nederveen – Bendien

Dit jaar is de nieuwe richtlijn ernstig astma uitgekomen. Tijdens dit webinar zullen de belangrijkste onderdelen uit deze nieuwe richtlijn aan bod komen. Het accent zal liggen op de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen t.o.v. de oude richtlijn. Daarnaast gaan we in op de praktische toepasbaarheid, en hopen we u handvaten te geven waarmee u zelf in de praktijk aan de slag kan gaan.

Moeilijk behandelbaar astma vs. ernstig astmaDrs. Lennart Conemans

In dit deel komen de volgende vragen aan bod: wat is nu precies het verschil tussen moeilijk behandelbaar astma en ernstig astma? Welke definities worden aangehouden en hoe verhoudt zich dat tot de internationale situatie? Wat zijn de implicaties hiervan voor de behandeling van de patiënt? Betekent moeilijk behandelbaar astma ook dat er sprake is van “een moeilijke patiënt”?

Fenotypering en obesitas gerelateerd astmaDr. Gert-Jan Braunstahl

Ernstig astma is een heterogeen ziektebeeld bestaande uit verschillende fenotypes. Behalve het bekende eosinofiele en/of allergische fenotype (T2-hoog), kennen we ook het T2-lage fenotype. T2-laag betekent weinig eosinofiele ontstekingscellen, een laag FeNO en geen aantoonbare allergie. Ongeveer 40% van de patiënten met ernstig astma heeft een dergelijk fenotype. Patiënten met obesitas gerelateerd astma maken hier een aanzienlijk deel van uit. Herkenning van dit fenotype is relevant omdat de behandeling van het astma fundamenteel anders is. De therapie is gericht op het reduceren van het gewicht. Met gebruik van corticosteroïden moet men terughoudend zijn in deze groep. 5-10% gewichtsafname is vaak al genoeg om een klinisch relevante verbetering te verkrijgen in astmacontrole en kwaliteit van leven.

U kunt tijdens dit webinar live vragen stellen aan de sprekers. Deelname aan dit webinar is kosteloos.

Ik hoop u op 23 juni online te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Geertjan Wesseling, MUMC+

Voorzitter webinar


PROGRAMMA

19.30 uur. Inloggen deelnemers

19.45 uur. Introductie door voorzitter

Prof. dr. Geertjan Wesseling, Maastricht UMC+

20.00 uur. Deel 1: Nieuwe standaard ernstig astma

Drs. Saar van Nederveen – Bendien, HagaZiekenhuis

20.10 uur. Ronde tafelgesprek met alle sprekers

20.20 uur. Deel 2: Moeilijk behandelbaar astma vs. ernstig astma

Drs. Lennart Conemans, Maastricht UMC+

20.30 uur. Ronde tafelgesprek met alle sprekers

20.40 uur. Deel 3: Fenotypering en obesitas gerelateerd astma

Dr. Gert-Jan Braunstahl, Franciscus Gasthuis & Vlietland

20.50 uur. Ronde tafelgesprek met alle sprekers

21.00 uur. Afsluiting

Gepresenteerd door

 • Team member
  Cv T
  Carola van Dam Projectmanager @ Health Investment

 • Guest speaker
  G
  Prof. dr. Geert-Jan Wesseling

 • Guest speaker
  G
  Drs. Saar van Nederveen - Bendien Longarts @ HagaZiekenhuis Den Haag

 • Guest speaker
  G
  Drs. Lennart Conemans Longarts @ Maastricht UMC+

 • Guest speaker
  G
  Dr. Gert-Jan Braunstahl Longarts @ Franciscus Gasthuis & Vlietland

 • Team member
  IS T
  Irene Stuveling Junior Projectmanager @ Health Investment

Health Investment

Vakkundige zorgverleners.

Continu bijscholen en leren
van elkaar. Wij maken het
mogelijk.