about-me variable
HILTI tim Vas pozivan na predavanje

Projektiranje spoja čelik-beton prema Eurokodu 2.4

O ovom webinaru

Pridružite nam se na webinaru ''Izračun spoja čelik - beton'' i saznajte više o novoj regulativi Eurokod 2.4, uključujući glavne razlike u odnosu na stare ETAG smjernice. Objasnit ćemo Vam kako sigurno projektirati temeljne ploče prema najnovijim propisima.

HILTI

We supply the construction and energy industries with technologically leading products, systems, software and services.