about-me variable
Infinigate AS invites you to their webinar

Live Demo av Trend Micros XDR-løsning

Om dette webinaret

Lær mer om Trend Micros nye XDR-løsning når Nicolas Robertson, Technical Team Manager hos Infinigate demonstrerer løsningen Live! 

Trend Micro XDR er en løsning som samler informasjon fra både klienter, servere, email og nettverk, og presenterer mulige sikkerhetsbrudd i samme konsoll. Dette kan bidra til å detektere trusler tidligere og å få et helhetlig bilde av angrepet.

Arrangeres av

  • Guest speaker
    G
    Nicolas Robertson Technical Team Manager @ Infinigate AS

    Nicolas Robertson is a certified trainer for Trend Micro Apex One, Deep Security & Deep Discovery, and has over 10 years of technical experience with Trend Micro's products.