Infomedia Sweden AB invites you to their event

Arbeta datadrivet med PR

Om detta webinar

Villkoren för PR-branschen ändras ständigt, i takt med att internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet utvecklas och byter form. Som konsekvens av det är journalister inte de enda med räckvidd och du behöver nå ut till betydligt fler personer för att nå din marknad.

På detta webinar kommer vi med förslag på hur du hanterar den utmaningen.

Du för inspiration om hur du:

  • Hittar och når rätt nyckelpersoner
  • Målgruppsanpassar ditt budskap till influencers och journalister
  • Mäter effekten av dina insatser

Det blir trekvart med fokus på hur du arbetar datadrivet med PR för att öka din genomslagskraft.

Webinariet är gratis.

Värdskap av

  • Team member
    T
    Joakim Veenhuis CEO @ Infomedia Sweden AB

Infomedia Sweden AB

Infomedia är ledande i Norden inom medieintelligens. Vi uppnår resultat genom våra omfattande mediedata, ny digital teknik och djupa insikter i medier och kommunikation.