about-me variable
Infometric AB invites you to their event

Solenergi i bostadsrättsföreningen - därför behöver ni också Gemensam El

Om detta webinar

Tänk på det här om ni som brf ska investera i solenergi

Funderar ni som bostadsrättsföreningen på att investera i solenergi? Det tycker vi på Infometric är en bra idé. Men riktigt smart blir det bara om ni också har Infometrics populära tjänst Gemensam el.  

Utan Gemensam El kan den egenproducerade solenergin bara användas till föreningens fastighetssel – till hissar, belysning i trapphus, tvättstugor och så vidare. Sannolikt kommer därför den nya solenergianläggningen producera ett överskott av el. El som måste säljas tillbaka till elleverantören till ett lågt pris. För att sedan köpas tillbaka av föreningen till ett betydligt högre pris.

Med Gemensam el ersätts alla privata elabonnemang i föreningen med ett gemensamt abonnemang som föreningen står för. Alla delar på fastighetens elabonnamang och fakturas för sin faktiska förbrukning. Bara då blir det tekniskt möjligt för de boende i föreningen att också dra nytta av den egenproducerade solenergin. Föreningen slipper sälja den solenergi som den egna anläggningen producerat.

Med Gemensam El kan ni halvera återbetalningstiden för en solenergianläggning. Därför hör Gemensam El och solenergi ihop i en bostadsrättsförening.

Delta i vårt digitala frukostseminarium så berättar vi det hänger ihop. 

Seminariet är ett samarbete mellan Infometric och Everenergy, en av våra partners inom solenergi. 

Värdskap av

  • Team member
    OT T
    Olle Tjälldin VD @ Infometric AB

Infometric AB

Vänd dig till oss för hjälp vid undermätning av el, vatten eller temperatur i lägenheter, energiuppföljning eller lösning för debitering av laddplatser.