about-me variable
Intellifin invites you to their event

Aan de slag met de DCF-waardering

Over dit webinar

Aan de slag met de DCF

De Ondernemingsradar breidt uit … met de Discounted Cash Flow-waardering.

De DCF-methode van waardering wordt algemeen gebruikt om de waarde van bedrijven te berekenen. Ze vertrekt van de toekomstige geldstromen die de onderneming verwacht en verdisconteert die naar vandaag. Om de toekomstige geldstromen te kunnen berekenen vertrek je van de huidige cijfers, waar een toekomstplan aan toegevoegd wordt.

De methode wordt beschouwd als complex maar met aangepaste software zoals die van Intellifin wordt alle rekenwerk automatisch gedaan. Het opstellen van het toekomstplan is eigenlijk het belangrijkste werk.

Om de toekomstige cashflows te kunnen berekenen vertrek je van een businessplan, waarin je een realistische inschatting maakt van evolutie van de onderneming (groei, investeringen, personeel, leningen, werkkapitaal, enz.).

Deze toekomstige geldstromen worden teruggerekend naar hun actuele waarde door ze te verdisconteren tegen een rentevoet over een bepaalde duur.

Het resultaat is een diepgaand rapport met de volledige berekening samen met sprekende grafieken en ondersteunende tekst.

We nodigen je graag uit op dit lanceringswebinar, waarin we aan de slag gaan met een toekomstplan en de DCF-berekening.


Gepresenteerd door

  • Team member
    T
    Jan Hermans

  • Team member
    T
    Kristel Hermans Intellifin